Anunț concurs post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată(0,50 normă) – ADMINISTRATOR FINANCIAR –

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IONEȘTI, cu sediul în localitatea Ionești, județul Vâlcea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

Denumirea postului:  -  ADMINISTRATOR FINANCIAR –  post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată(0.50 normă), funcție de execuție.

Condițiile generale și specifice, calendarul concursului, bibliografia și conținutul dosarului: Anunț_adm. fin.